ด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น“วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมกันในการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 63 โดยท่านสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีการตามความเหมาะสม เช่น การจัดนิทรรศการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งหากดำเนินการแล้ว ขอให้ท่านรายงานผลการส่งเสริมองค์ความรู้ ผ่านช่องทาง QR CODE ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ให้กองความปลอดภัยแรงงานได้ทราบ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *