สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

1500 THB

Per year

สมัครสมาชิก แบบ Premium

SDe-C.COM

อัตราค่าสมาชิกสำหรับ โมดูลทะเบียนกฏหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1,500.00 บาท ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัทเซฟตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ประกอบกิจการบริการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ให้จำหน่ายPPE อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ดังนี้

1. กฏหมายประจำเดือน พร้อมส่งอีเมล์แจ้งเตือน
2. สิทธิ์การเข้าถึง เนื้อหาแนวทางปฎิบัติการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอินโฟกราฟิค
3. ส่วนลด 10% สำหรับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เมื่อมีการใช้บริการต่อเนื่อง)
4. ส่วนลด บางรายการสำหรับการซื้อขายสินค้า
5. ราคาสมาชิก สำหรับหลักสูตรการอบรม

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน
1. ชำระเงินตามยอดสุทธิ โอนเข้าบัญชี บจก.เซฟตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ เลขที่บัญชี 067-3-48666-5
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต2
2. ส่งหลักฐานการโอน มาที่ E-mail: Contact@SDe-C.com 
3. หากมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาส่งเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง เบอร์ติดต่อ(+66)91-882-5590
4. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

ค่าสมัคร 1500 บาท (ไม่รวมVat 7%) ดังนี้

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ราคา 1500.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 105.- ไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ยอดสุทธิ 1605.-
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ราคา 1500.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 105.- มีหัก ณ ที่จ่าย 1.5%(22.5บาท) ยอดสุทธิ 1582.5.-

หากคุณสนใจสมัครสมาชิกรายปีในเว็บไซต์ www.sde-c.com 

 

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย ก็สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@sde-c.com

ขอบคุณครับ