ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย หมายถืง การตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริบทขององค์กร(โรงงาน) ว่ามีการดำเนินการถูกต้องสอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่?

งานใดที่ต้องประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายบ้าง
++ งานการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
++งานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
++งานการจัดการด้านผลิตภัณฑ์(ผลิตสินค้า)
++งานบริหารงานบุคคล
++งานการจัดการขนส่ง
++งานด้านบัญชีและการเงิน
ฯลฯ
เกือบจะทุกส่วนขององค์กรที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

สำหรับ จป. ก็ต้อง
“ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ”
ซึ่งมีขั้นตอน พอสังเขป ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลขององค์กร(โรงงาน) เช่น จำนวนพนักงาน, เวลาทำงาน, รายการเครื่องจักร อุปกรณ์, รายการวัตถุดิบ, ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน ,ข้อมูลสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ
ซึ่งการรวบรวมอาจจะ
++ขอหลักฐาน/ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
++การสำรวจพื้นที่
++การสอบถาม/พูดคุย
ฯลฯ

๒. รวบรวมประกาศ ข้อกำหนด กฎหมาย จากแหล่งต่างๆ เช่น
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
https://sites.google.com/site/accessbyjorpor/
https://www.sde-c.com/

๓. อ่านกฎหมาย แล้วสรุปเฉพาะหัวข้อ หรือ มาตราที่เกี่ยวข้องกับองค์กร(โรงงาน) ลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้
++ตัวอย่างแบบฟอร์ม++

๔. พิจารณาข้อความที่สรุปจากกฎหมาย กับการปฏิบัติหรือบริบทขององค์ ซึ่งอาจจะมีหลักฐานประกอบตาม “ขั้นตอนที่ ๑” ด้วย โดยแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ “สอดคล้อง” และ “ไม่สอดคล้อง”

๕. ในหัวข้อใด ที่ “ไม่สอคล้อง” ต้องรวบรวม จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ “สอดคล้อง” ตามความเร่งด่วน

ควรประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย เมื่อไหร่?

สำหรับช่วงเวลาที่ควรดำเนินการคือ
๑. “ทบทวนประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย” ตามเวลาที่กำหนด เช่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. เมื่อมีกฎหมายใหม่ ประกาศบังคับใช้ หรือมีการแก้ไขกฎหมาย

๓. เมื่อการปฏิบัติหรือบริบทขององค์กร(โรงงาน) มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

[wpdm_package id=’6483′]

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก Access by jorpor โปรแกรมงานsafety และ JorPorTor จาก Jorpor.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *